DIENSTEN

Volledige en deskundige verwerking van de boekhouding, vanaf het inboeken van facturen tot en met de eindbalans.

Volledige boekhouding voor zowel vennootschappen als éénmanszaken

Totaalservice inzake fiscaliteit:
  • directe belastingen: van het opmaken van de personen -en vennootschapsbelasting tot de belastingscontroles

  • indirecte belastingen: de periodieke BTW aangiften met de eventuele BTW - controles
Fiscaal advies en optimalisatie op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, registratie-rechten, ... Opmaak aangiftes. Bijstand fiscale controles. Begeleiding bij successie.

Eerstelijnsadvies en vervullen formaliteiten bij opstart éénmanszaak, vennootschap of vereniging. Opmaak financiële planing en haalbaarheidsstudies.